skip to Main Content

Proč v dnešní době studovat latinu?

Protože Latinitas vivit!
Latina opravdu stále žije. Víš, že až 65 % běžné slovní zásoby angličtiny má svůj původ v latině? Znalost latiny oceníš, když se budeš učit italsky, španělsky nebo portugalsky, ale taky anglicky. Vystuduj latinu a snadno si poradíš i s dalšími jazyky!

Se znalostí latiny budeš patřit mezi vzdělané Evropany!
Objevíš kulturní kořeny evropské civilizace, přečteš si díla latinských autorů v originále! Budeš jedním z mála, kdo bude rozumět latinským nápisům, kolem kterých denně chodíš. Staneš se vyhledávaným odborníkem a svou znalost uplatníš v širokém spektru oborů.

S latinou budeš v obraze!
Snadno se zorientuješ v odborné terminologii medicíny, práva, botaniky nebo zoologie. Porozumíš bez problémů cizím slovům přejatým do češtiny a také tomu, co má tvůj kamarád vytetované na ruce.

Naučíš se systematickému myšlení!
Jako bonus získáš schopnost analytického myšlení a logické argumentace, bez kterých se v současné době neobejdeš v žádném oboru.

Co u nás můžeš studovat?

Dvouoborovou klasickou filologii v prezenčním bakalářském studijním programu.

Dvouoborovou klasickou filologii v prezenčním magisterském studijním programu.

Dobrá rada navíc: Na dvouoborové studium může být přijatý jen ten, kdo úspěšně vykonal přijímací zkoušku na oba obory. Dej proto pozor, jaké požadavky pro přijetí tě čekají na druhém oboru.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Sledujeme moderní odborné trendy a zabýváme se tradicemi antiky v širším kontextu, jak je to běžné Velké Británii nebo ve Spojených státech.

• Mezi českými katedrami klasické filologie jsme jediní, kdo má specializovaný kurz humanistické a barokní latiny jako povinnou součást studijního programu.

• Ve výuce propojujeme antické tradice s moderní světovou a českou kulturou.

• Jsme malou katedrou s přátelskou atmosférou a individuálním přístupem a věříme, že i po skončení studií se sem budeš pravidelně vracet.

• Díky síti našich partnerských škol v zahraničí se můžeš už během studií rozletět do světa.

• U nás se můžeš podílet na organizaci čtvrté největší jazykové soutěže pro středoškoláky v ČR Certamen Latinum a absolvovat tak cennou praxi již během studia.

Jak se k nám dostaneš?

• Do 15. března nám pošli vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdeš zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Se znalostí latiny budeš schopen se věnovat překladatelské práci.

• Budeš plně kvalifikován/a stát se plnohodnotným členem badatelských a vědeckých týmů, včetně těch na univerzitní půdě.

• Pokud vidíš svou budoucnost ve vzdělávání mladé generace, připravíme tě na kariéru učitele.

• Své znalosti antiky uplatníš v kulturních institucích, jakými jsou muzea, galerie, knihovny, památkové ústavy a podobně.

• Tvou systematičnost, pečlivost, schopnost pracovat s informacemi a všeobecný přehled ocení ve státní správě i v soukromé sféře všude tam, kde požadují humanitní vzdělání.

• Svými vědomostmi budeš kultivovat prostředí redakcí novin, časopisů a nakladatelství.

• Tvé klasické vzdělání se ti bude hodit i při budování diplomatické kariéry

Kam budeš moct vycestovat na studijní pobyt?

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kdo tě bude učit?

Ludovica Radif
Ve své odborné práci se zaměřuji na dějiny antického divadla a jeho tradice  v evropském humanismu a renesanci. Kromě výuky na Palackého univerzitě vedu interdisciplinární kursy v oboru lingvistiky, jazykových kompetencí a dějin masmédií na Università degli studi diGenova, připravuji rovněž kritické edice latinských humanistických textů.

Jiří Šubrt
Přednáším římskou literaturu, antické drama a právnickou latinu. Věnuji se také literatuře pozdní antiky, dílům církevních otců (sv. Jeronýma, Aurelia Augustina) a křesťanské hagiografii.

Jana Engelbrechotvá
Zaměřuji se na středověkou a renesanční latinu, vyučuje latinskou medievistiku. Spolu budeme překládat středověké a renesanční texty a věnovat se latinské poezii, například mému oblíbenci Venantiu Fortunatovi.

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top